نمایشنامه خورشید خانوم آفتاب کن

عنواننمایشنامه خورشید خانوم آفتاب کن
گونهسند
شماره دسترسی۵۶۹ت
فرستندهبابک, رضا
محل نگهداریآرشیو م‍رک‍ز تولید‍ تئ‍ات‍ر ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
سال انتشارنوشته شده
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲۵ص
موضوعرضا بابک, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

دو ویرایش تایپی و دست نویس از متن نمایشنامه ی خورشید خانوم آفتاب کن نوشته رضا بابک، اجراشده در کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان، به همراه ترجمه انگلیسی بخش هایی از نمایشنامه.