نقش کمپیوترها (شمارگر) در آموزش و پرورش

عنواننقش کمپیوترها (شمارگر) در آموزش و پرورش
گونهمقاله
نویسندگانجیمزا, ای. بی., آل رسول, عبدالحسین
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

آبان ۱۳۵۲

شماره

دوره۴۳ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸۲-۸۵
پدیدآورندگان

مترجم عبدالحسین آل رسول

موضوعای بی جیمزا, عبدالحسین آل رسول, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

دراین مقاله ابتدا درباره ی صنعت آموزش وپرورش وپیشرفت های آن در سال های بین ۱۹۷۰ تا ۱۹۰۸ توضیح داده شده است و سپس راجع‌به شمارگرها و نیاز به این وسیله در آموزش و پرورش سخن گفته است و چگونگی استفاده آن را شرح داده است