نقش پدربزرگ ها و مادربزرگ ها

عنواننقش پدربزرگ ها و مادربزرگ ها
گونهمقاله
نویسندگانایزامبر, فرناند, آصفی, آصفه
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۵۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۲-۲۵
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم: آصفه آصفی

موضوعآصفه آصفی, پدربزرگها و مادربزرگها, فرناند ایزامبر, مقاله, مکتب مام
متن کامل

رابطه مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها با نوه‌هایشان و ارتباط ویژه‌ای که این دو نسل متفاوت با هم برقرار می‌کنند.