نقش معلمان روستایی

عنواننقش معلمان روستایی
گونهمقاله
نویسندگانقاسمی, احمد حسین
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

تیر ۱۳۵۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۹-۴۱
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآموزش روستاییان, آموزش عشایر, احمد قاسمی, معلمان, مقاله, مکتب مام, منابع نوشتاری
متن کامل

مربوط به پیشرفت‌های تحصیلی عشایر کرمانشان.Sport media | Shop: Nike