نقش محبت های صادقانه مادر در زندگی آینده اطفال

عنواننقش محبت های صادقانه مادر در زندگی آینده اطفال
گونهمقاله
نویسندگانمصور رحمانی, محمود
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

آبان ۱۳۵۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۰-۵۳، ۵۸
وضعیت رنگ

مصور، عکس، نقاشی (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم محمود مصور رحمانی

موضوعروانشناسی رشد, مادر و کودک, محمود مصور رحمانی, مقاله, مکتب مام
متن کامل

بررسی رفتارهای محبت آمیز مادر تا قبل از یک سالگی و تأثیر روانی آن در زندگی آینده کودک.