نقد کتاب کودکان : رو در روی طبیعت ، با گوشه چشمی به عرفان

عنواننقد کتاب کودکان : رو در روی طبیعت ، با گوشه چشمی به عرفان
گونهمقاله
شماره دسترسی٣٦٤٤م
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

چهارشنبه ٢٤ شهریور ماه ١٣٥٥

شماره

س ٢ ش ٤١٨

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٧
وضعیت رنگ

مصور

موضوعادبیات تالیف, امیرارجمند، لیلی, بوسکو، هانری, پسر و رود (کتاب), رستاخیز, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ناشر), مقاله, نقد ادبی, نقد تحلیلی
متن کامل

نقد و بررسی کتاب «پسر و رود» نوشته ی هانری بوسکو با ترجمه ی لیلی امیرارجمند که از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۵۵ منتشر شده است.trace affiliate link | Nike