نقاشان بزرگ

عنواننقاشان بزرگ
گونهکتاب
شماره دسترسی٥٣٠ک
پدیدآورندگانپلاودن, لیدی بریجی
تاریخ تولد - وفات

١٩١٠-٢٠٠٠

پدیدآورندگان همکاربریرلی, مالی, بریگز, ایسا, نژد جوادی پور, محمد, شاهین, مارگوت
عنوان دیگر

عنوان اصلی: [Famous artists]

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۱
تعداد صفحه٦٤ ص
اندازه١٧*٢٤س.م
پدیدآورندگان

نویسندگان لیدی پلودن، مولی بریرلی، آسا بریگ؛ مترجم محمد نژد؛ زیر نظر مارگوت شاهین ... [و دیگران]

موضوعآسا بریگ, ادبیات ترجمه, پدیده, سرگذشتنامه مستند, غیرداستان, کتاب, کتاب هنر, لیدی بریجیت هوریشیا پلاودن, لیدی پلودن, مارگوت شاهین, مارگوت شاهین و دیگران, محمد نژد, مولی بریرلی, مولی بریرلى
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی، عکس (رنگى، سیاه و سفید)

بهاء

١٠٠ ریال

عنوان کوتاهکتابهای مرجع؛ ٨
متن کامل

شرح حال کوتاهی از نقاشان مشهور جهان و معرفى سبک کار هر یک از آن ها، همراه با جدول زمانی تولد و مرگ هنرمندان و رویدادهای مهم عرصه هنر نقاشی.latest jordans | Zapatillas de running Nike - Mujer