نظری به زندگی اطفال خراسان

عنواننظری به زندگی اطفال خراسان
گونهمقاله
نویسندگانن., ا.
ناشرحمایت کودکان
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

دی ۱۳۳۰

شماره

س۱ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۲-۱۵
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعا. ن, بهداشت کودک, حمایت کودکان, کار کودکان, مشهد, مقاله
متن کامل

توضیحاتی درباره ی کارگاه های شهر مشهد که درواقع مدفن کودکان ۵ سال به بالاست و والدین شان آنها را در مقابل مبلغ ناچیزی به صاحبان کارگاه های قالیبافی می فروشند. با اشاره به بیماری هایی که کودکان قالیباف به آنها دچارمی شوند.