نخستین نشریه ایرانی با رویکرد به مسایل نظری ادبیات کودکان

عنواننخستین نشریه ایرانی با رویکرد به مسایل نظری ادبیات کودکان
گونهمقاله
شماره دسترسی٧٣٤٩
نویسندگانمسعود, میرعلایی،
ناشرکتاب ماه کودک و نوجوان
سال تولد۱۳۸۲
تاریخ نشر

٣١ شهریور ١٣٨٢

شماره

س ٦ ش ١١ (٧١)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٤٠-١٤٦
وضعیت رنگ

مصور، عکس، جدول (سیاه و سفید)

موضوعکتاب ماه کودک و نوجوان, مقاله, میرعلایی، مسعود, نشریه دولتی, نشریه ها
متن کامل

نقد تحلیلی بر مقاله ی "بیست سال نقد ادبیات کودک" نوشته ی علی کاشفی خوانساری که در آن از نشریه ی " قلمرو ادبیات کودکان " به عنوان نخستین نشریه ی ادبی با رویکرد به مسایل نظری ادبیات کودکان یاد کرده است. نویسنده به معرفی، بررسی محتوایی و ویژگی های نشریه ی " فصلنامه کانون (نسل نو)" می پردازد.Authentic Nike Sneakers | New Balance 991 Footwear