نخستین انسانهای زمین

عنواننخستین انسانهای زمین
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٥٦٧ک
پدیدآورندگانهیند, سیلیا
پدیدآورندگان همکارسیبیک, جان, ریاحی, هرمز, مولوی, فرشته
عنوان دیگر

عنوان اصلى: The First men on earth

ناشرامیرکبیر، کتابهای طلائی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه٣٥ص
اندازه٢١*٥/٢٧ س.م
پدیدآورندگان

نوشته سیلیا هیند؛ تصویرگر جان سیبیک؛ گردانده هرمز ریاحی - فرشته مولوی

موضوعادبیات ترجمه, امیرکبیر،کتاب های طلایی, جان سیبیک, سیلیا هیند, غیرداستان, فرشته مولوی, کتاب, کتاب دانش اجتماعی, هرمز ریاحی
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

١٦٠ ریال

عنوان کوتاهعلم برای کودکان و نوجوانان
متن کامل

دانستنی هایى از انسان‏هاى نخستین، شامل: چگونگى تکامل انسان‏ها در دوران‏هاى گذشته، ابزار و سلاح هاى آنها، نخستین خانه‏هاى انسان‏ها، چگونگى شکار آنها، کشف آتش، و ....Authentic Nike Sneakers | Nike nike air max paris 1 patch 2017 , Sneakers , Ietp STORE