نامه مرخصی

عنواننامه مرخصی
گونهسند
شماره دسترسی۲۷۱ت‌
فرستندهوزیر فرهنگ,
گیرندهفارسی, محسن
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۳۵
تاریخ نشر

۲۶خرداد ۱۳۳۵

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, محسن فارسی(مدیر دایره مطبوعات اداره نگارش ), منابع نوشتاری, وزیر فرهنگ
متن کامل

موافقت با مرخصی تقاضا شده .Nike air jordan Sneakers | Best Selling Air Jordan 1 Mid Light Smoke Grey For Sale 554724-092