نامه اداری

عنواننامه اداری
گونهسند
شماره دسترسی۲۷۱ت‌
فرستندهصدیق, عیسی
گیرندهفارسی, محسن
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۳۹
تاریخ نشر

۲۷آذر ۱۳۳۹

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, عیسی صدیق (وزیر فرهنگ), محسن فارسی (دبیر کمیسیون های رسیدگی به کتاب در اداره کل نگارش), منابع نوشتاری
متن کامل

نامه سپاسگزاری وزیر فرهنگlatest Nike Sneakers | Archives des Sneakers