ناسازگاری والدین با فرزندان

عنوانناسازگاری والدین با فرزندان
گونهمقاله
نویسندگانسپهر, لیلا
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

مرداد ۱۳۴۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴-۷
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعلیلا سپهر, مقاله, مکتب مام
متن کامل

بررسی ۱۵۰ نفر از والدین به منظور واقف شدن به چگونگی اختلاف بین دو نسل .