م‍واد از چ‍ه‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ان‍د؟

عنوانم‍واد از چ‍ه‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ان‍د؟
گونهکتاب
پدیدآورندگان همکارحذفی,
ناشرگوتنبرگ
مکان انتشار[تهران]
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۴۱ص‌
اندازه۵/۲۱*۵/۱۴
پدیدآورندگان

ک‍ت‍اب‌ ع‍ل‍وم‌ خ‍وب‌ ب‍رای‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ (ب‍وی‍ژه‌ دوره‌راه‍ن‍م‍ای‍ی‌)

موضوعکتاب, ک‍ت‍اب‌ ع‍ل‍وم‌ خ‍وب‌ ب‍رای‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ب‍وی‍ژه‌ دوره‌راه‍ن‍م‍ای‍ی‌, گوتنبرگ
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور(س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د)

بهاء

۴۰ ريال

عنوان کوتاهم‍ج‍م‍وع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍زب‍ان‌ س‍اده‌ ب‍رای‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌؛۲
متن کامل

چگونگى تشکیل مواد، تغییرات شیمیایى و تشکیل مواد جدید و ....bridgemedia | Air Jordan 1 Retro High OG "UNC Patent" Obsidian/Blue Chill-White For Sale – Fitforhealth