م‍غ‍ز و طرز ک‍ار آن‌

عنوانم‍غ‍ز و طرز ک‍ار آن‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۹۵۳ک
پدیدآورندگاناسپنسر زیم, هربرت
تاریخ تولد - وفات

۱۹۰۹- ۱۹۹۴

پدیدآورندگان همکارکاشفی, مه لقا
عنوان دیگر

عنوان اصلی: Your brain and how at work

ناشرپديده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۶۳ص‌
اندازه۱۴*۲۴س.م
پدیدآورندگان

ن‍وش‍ت‍ه‌ ه‍رب‍رت‌ اس‌. زی‍م‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ه‌ل‍ق‍ا ک‍اش‍ف‍ی‌

موضوعادبیات ترجمه, پدیده, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, م‍ه‌ل‍ق‍ا ک‍اش‍ف‍ی‌, م‍ه‌ل‍ق‍ا ک‍اش‍ف‍ی, ه‍رب‍رت‌ اس‌. زی‍م‌, هربرت اسپنسر زيم
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د)

بهاء

۱۰۰ريال

متن کامل

مطالبی در آشنایی با ساختار مغز انسان، چگونگی رشد مغز و کار کرد آن.latest jordans | jordan Release Dates