م‍اه‍ی‍ان

عنوانم‍اه‍ی‍ان
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۴۴۲ک
پدیدآورندگان همکارعطائی آشتیانی, حسین
ناشرپديده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۳
تعداد صفحه۲۶ص‌
اندازه۲۴*۱۷س.م
پدیدآورندگان

ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍طائ‍ی ‌آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌

موضوعادبیات ترجمه, پدیده, حسن عطایی آشتیانی, ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍طائ‍ی ‌آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی (رن‍گ‍ی‌)

بهاء

۴۰ريال

عنوان کوتاهدان‍س‍ت‍ن‍ی‍ه‍ای‌ ن‍ون‍ه‍الان‌؛ ۱۹
متن کامل

آشنایى با انواع ماهى‏هاى اقیانوس، دریا و رودخانه و مختصرى در مورد شیوه‏هاى ماهیگیرى.latest jordan Sneakers | Nike SB