میمون برهنه

عنوانمیمون برهنه
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۴۷۸ک
پدیدآورندگانموریس, دزموند
پدیدآورندگان همکارپور, مهدی تجلی
ناشرتوکا
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه۱۶۹ص
اندازه۱۶.۵*۲۴س.م
پدیدآورندگان

دزموند موریس؛ مترجم مهدی تجلی پور

موضوعادبیات ترجمه, توکا, دزموند موریس, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, مهدی تجلی پور
گروه سنی(ه)
بهاء

۱۶۹ریال

نوبت چاپچاپ دوم ۱۳۵۶
تیراژ۳۳۰۰ن
متن کامل

آشنایی با مراحل تکامل انسان یا "میمون برهنه" از پستانداران حشره‏خوار، پستانداران عالى، میمون هاى شکارچى و سرانجام اجداد انسان هاى امروزى.Mysneakers | Jordan