مکتب ‌خانه، اصفهان

مکتب ‌خانه، اصفهان
عنوانمکتب ‌خانه، اصفهان
گونهعکس
عکاسهولستر, ارنست
تاریخ تولد - وفات

۱۲۱۴- ۱۲۹۰

سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سیاه و سفید با تک رنگ قهوه‌ای

اندازه۱۳*۲۱
موضوعارنست هولتسر, عکس, مکتبخانه
منابع

دولت‌آبادی، یحیی. کتاب علی. (بی‌جا: بی‌نا)، ۱۳۳۱ق. ص۱۲-۱۴(چاپ سنگی)

متن کامل

مکتب‌دار به کودکان درس می‌دهد