موش و گربه

عنوانموش و گربه
گونهکتاب
شماره دسترسی۵۶۲ک
پدیدآورندگانعبید زاكانی‌, عبیدالله
تاریخ تولد - وفات

-۷۲۲ق

پدیدآورندگان همکارتجارتچی, جعفر
ناشرشرکت نسبی حاج محمد حسین اقبال و شرکاء
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۱
تعداد صفحه۳۶ص
پدیدآورندگان

عبید زاکانی؛ تنظیم و نقاشی از ج. تجارتچی

موضوعج. تجارتچی, شرکت نسبی اقبال و شرکاء, عبید زاکانی, عبیدالله عبیدزاکانی, کتاب
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

۳۰ریال

نوبت چاپچاپ اول ۱۳۴۱
تیراژ۴۰۰۰ن
متن کامل