موسسه اطفال یتیم ،نابینا وناشنوا

عنوانموسسه اطفال یتیم ،نابینا وناشنوا
گونهسند
فرستندهحکومت اصفهان,
گیرندهاداره معارف واوقاف اصفهان,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۱۳
تاریخ نشر

۲۵ فرودین ۱۳۱۳

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۳۱ص
موضوعاداره معارف واوقاف اصفهان, حکومت اصفهان, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

مکاتباتی درباره تاسیس،ارائه مجوز، تابعیت، شیوه فعالیت ،آموزش موسسه ارنست کریستوفیل که برای نگهداری وآموزش کودکان استثنایی وبی سرپرست در شهر اصفهان درخواست مجوز کرده است.Nike air jordan Sneakers | Air Jordan