موزه ایران باستان

عنوانموزه ایران باستان
گونهکتاب
شماره دسترسی١٧٠٧ک
پدیدآورندگان همکاردفتر برنامه ریزی آموزش ابتدایی,
ناشرآموزش و پرورش
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۱
تعداد صفحه٥٨ص
اندازه٥/١٥*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

تهیه کننده در دفتر برنامه ریزی آموزش ابتدایی

موضوعآموزش و پرورش, دفتر برنامه ریزی آموزش ابتدایی, کتاب
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

عنوان کوتاهمجموعه کتابهای خواندنی برای دانش آموزان دبستان؛ ٧
تیراژ٥٠٠٠ن
متن کامل

شناسنامه اشیایى که در موزه ایران باستان نگاهدارى مى شوند.Best Authentic Sneakers | Nike News