موجودات زنده در آب شیرین

عنوانموجودات زنده در آب شیرین
گونهکتاب
شماره دسترسی١١٥٤ک
پدیدآورندگانلیوتشر, آلفرد
پدیدآورندگان همکارتردگال, کالین, خداپرستی, فرج الله
عنوان دیگر

عنوان اصلی:[Life in Fresh Waters]

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۲
تعداد صفحه٣٢ص
اندازه٢٥*٢٠ س.م
پدیدآورندگان

نویسنده آلفرد لیوتشر؛ نقاش کولین تردگال؛ ترجمه فرج الله خداپرستی

موضوعآلفرد لیوتشر, ادبیات ترجمه, پدیده, غیرداستان, فرج الله خداپرستی, کتاب, کتاب علمی, کولین تردگال
گروه سنی(د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

١٠٠ ریال

عنوان کوتاهسری پژوهش
متن کامل

مطالبی درباره ی موجودات مختلفى که در آب شیرین زندگى مى‏کنند. نحوه ی نگهدارى جانوران و گیاهان آبزى و زنجیره غذایى در آب‌هاى شیرین و شیوه ی زندگى انواع این موجودات.Sportswear free shipping | nike fashion