مهران، محمود

عنوانمهران، محمود
گونهسرگذشت نامه
نام و نشانمهران, محمود
تاریخ تولد - وفات

١٢٨١-

سال آغازنوشته شده
زبان انتشارفارسی
نقشوزیر فرهنگ
موضوعسرگذشتنامه, محمود مهران
تاریخ نشر

١٢٨١-

متن کامل

محمود مهران فرزند میرزا صادق بروجردی در سال ۱۲۸۱ ش در تهران به دنیا آمد. پدرش فرهنگ دوست بود و به آموزش و پرورش محمود و دیگر فرزندانش بهای بسیار می‌داد. محمود‌ آموزش ابتدایی را در دبستان ترغیب و دوره‌ی دبیرستان را در مدرسه‌ی علمیه گذراند. سپس به ...affiliate link trace | Jordan