من میدانم بچه ها دوست دارند بهار بیاید

عنوانمن میدانم بچه ها دوست دارند بهار بیاید
گونهمقاله
شماره دسترسی۴۰۸۳م
نویسندگانمحمد, شب زنده دا
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

شنبه ۲۷ مهر ۱۳۵۳

شماره

س ۴ ش ۱۸۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۷
موضوعتماشا, خاکسار، نسیم, شب زنده دار، محمد, مقاله, من میدانم بچه ها دوست دارند بهار بیاید (کتاب), نقد ادبی, نیما (ناشر)
متن کامل

نقد و بررسی کتاب " من میدانم بچه ها دوست دارند بهار بیاید " نوشته ی نسیم خاکسار که از سوی انتشارات نیما منتشر شده است.