منظومه سماوریه (۳)

عنوانمنظومه سماوریه (۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٢٦ق/(١٢٨٧ش.)

شماره صفحهص٣
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٥/٨*٥/٥
موضوعادبیات مکتبخانه ای, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, کتاب مصور, منابع دیداری, منطومه سماوریه
متن کامل
منظومه سماوریه (۳)