منظور تعلیم و تربیت

عنوانمنظور تعلیم و تربیت
گونهمقاله
نویسندگانچائینگ,
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۶
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۲۶

شماره

دوره۲۲ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۵
موضوعچائینگ, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

منظور از تعلیم و تربیت « کشف حقایق طبیعت » است بنابراین خواندن و نوشتن آلت و وسیله‌ای بیش نبوده منظور از تعلیم و تربیت و تأسیس مدارس راه اکتساب ملکات فاضله و درک حقیقت است .Sneakers Store | Nike