ملکه طبیعت و شاهزاده خانم بهار

عنوانملکه طبیعت و شاهزاده خانم بهار
گونهمقاله
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۲۸

شماره

دوره۶ ش۴۶ (۳۲۷)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳-۱۵
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعافسانه حماسی, ترقی, مقاله
متن کامل

ملکه ی طبیعت که مهربان و عادل است به همراه دختر خود بهار روی زمین زندگی می کند. در سرزمین دیگر، پادشاه جنی ها که هیچکس را شایسته ی ازدواج با خود نمی بیند، حکایت ملکه ی طبیعت و مهربانی های او و زیبایی های دخترش بهار را از درختی سبز و زیبا می شنود و عاشق بهار دختر ملکه می شود و او را به اسارت خود در می آورد. اما ملکه به جنگ با جنی ها می پردازد و آنها را شکست می دهد و بهار را از آنان پس می گیرد.