ملا و زنش

عنوانملا و زنش
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٤٩٢ک
عنوان فرعیشامل بهترین قطعات فکاهی و لطیفه های جالب از کارهای ملانصرالدین بانضمام تصاویر متعدد
ناشرغزالی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۰
تعداد صفحه١٤٤ص
اندازه٥/٢٣*٥/٢٥ س.م
موضوعادبیات تالیف, غزالی, کتاب, لطیفه های فارسی, مجموعه ها
گروه سنی(د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

١٠٠ريال

عنوان کوتاهداستانهای بنفشه
متن کامل

مجموعه ی ۲۹۹ حکایت از ملانصرالدین، شامل: ملا و خرس؛ دعوت ملا؛ هوش پسر؛ و....best shoes | NIKE HOMME