ملانصرالدین

عنوانملانصرالدین
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٩٤١ک
پدیدآورندگان همکارکیدل مونرو, جان, شاو, ادریس
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۷
تعداد صفحه٢ج
اندازه٤/٢٥*٥/١٧ س.م
پدیدآورندگان

تصاویر رنگی از جان کیدل مونرو، تصاویر مشکی از ادریس شاو

موضوعادبیات تالیف, ادریس شاو, پدیده, جان کیدل مونرو, کتاب, لطیفه های فارسی, مجموعه ها
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید، رنگی)

بهاء

۱۶۰ريال

عنوان کوتاهقصه های ایرانی؛ ١٠: ١١
متن کامل

مجموعه ی ۴۷۲ حکایت از ملانصرالدین ، شامل: دروغگو؛ اشتهاى زیاد؛ طالب رحمت؛ و....jordan release date | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Pochta News