مقیاس آموزش و راهنمایی معلم

عنوانمقیاس آموزش و راهنمایی معلم
گونهمقاله
نویسندگاننشات, صادق
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۷
تاریخ نشر

دی ۱۳۲۷

شماره

دوره۲۳ ش۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۹-۳۱
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله, نشأت، صادق
متن کامل

توصیه هایی به بازرسین مدارس درباره ی آموزش هایی که بهتر است به معلمان بدهند.Running sport media | ۲۰۲۱ New adidas YEEZY BOOST 350 V2 "Ash Stone" GW0089 , Ietp