مقصود از امتحان چیست ؟

عنوانمقصود از امتحان چیست ؟
گونهمقاله
نویسندگانیعقوبی نژاد, حسن
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۵۷

شماره

دوره۴۷ ش۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۷۰-۴۷۱
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعحسن یعقوبی نژاد, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

دراین مقاله ابتدا به فکر بعضی از افراد را که راجع‌به آموزش وپرورش جدید چیزی نمی‌دانند و امتحان را منحصراً ارزشیابی کار دانش‌آموزان و تنها منعکس کردن وضع تحصیلی ودرجه کوشش آنان می‌دانند ، پرداخته و آن را رد کرده است و سپس راجع‌به علت امتحان گرفتن و دلیل آن توضیح داده است در ادامه راجع‌به معلمین مجرب و معلمین تازه کار و روش تدریس و امتحان گرفتن آنها ودر نهایت مقایسه کردن آن دو گروه با هم پرداخته است .trace affiliate link | Men's Sneakers