مقررات مدارس ارمنی

عنوانمقررات مدارس ارمنی
گونهسند
شماره دسترسی۲۹۲ت‌
فرستنده[ناخوانا] ملک یان (انجمن ارامنه تهران),
گیرندهریاست وزرا,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۱۵
تاریخ نشر

۱۲شهریور۱۳۱۵

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوع[ناخوانا] ملک یان(انجمن ارامنه تهران), ریاست وزرا, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

نامه ای از طرف انجمن ارامنه تهران به رئیس الوزرا وارائه گزارشی از پیشرفت های مدارس ارمنی در بالابردن سطح علمی دانش آموزان وپرسش درباره برنامه تعیین شده از طرف وزارت معارف ودرخواست مجدد کم شدن ساعات تدریس به زبان ارمنی درمدارس ارامنه .latest Running | Sneakers