معلیمن قدیم و صمیم فرهنگ

عنوانمعلیمن قدیم و صمیم فرهنگ
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۱
تاریخ نشر

دی ۱۳۳۱

شماره

دوره۲۶ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۳-۴۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

بیوگرافی و طرز زندگی ، تولد و خدمات یکی از معلمین قدیم بنام محمود شفیعی که از سال ۱۳۱۴ قمری تا ۱۳۱۴ شمسی معلم بوده است می‌باشد .Buy Sneakers | Best Nike Air Max Shoes 2021 , Air Max Releases and Deals