معرفی کتاب : مبارز بزرگ ، قصه نویس کوچک

عنوانمعرفی کتاب : مبارز بزرگ ، قصه نویس کوچک
گونهمقاله
شماره دسترسی۳۸۳۶م
نویسندگانروح بخشان, ع.
ناشرکیهان (ویژه هنر و اندیشه)
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

۱۳ خرداد ۱۳۵۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶-۷
موضوعتوس (ناشر), روح بخشان، ع., قاسمی، ابوالفضل, قصه های استاد (کتاب), نقد ادبی
متن کامل

اشاره به زندگی و فعالیت های سید جمال الدین اسدآبادی و معرفی چهار قصه ای که سید جمال الدین نوشته است و بررسی آن ها.