معرفی دو دبستان: دو دبستان خوب

عنوانمعرفی دو دبستان: دو دبستان خوب
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

مرداد ۱۳۳۰

شماره

دوره۲۵ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۲
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

معرفی دو دبستان خوب یکی دبستان ترغیب که همة کارکنان آن با هماهنگی ونظم کم‌نظیری برای پیشرفت دانش آموزان مجاهدت می‌کنند و مدیر آن آقای کاویانی می‌باشد . و دیگری دبستان مفید است که همه دانش‌آموزان در امتحانات توفیق یافته‌اند و مدیر آن آقای داودی می‌باشد .Nike shoes | Nike Releases, Launch Links & Raffles