معارف شاهرود

عنوانمعارف شاهرود
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۸
تاریخ نشر

۲۶ تیر ۱۳۰۸

شماره

س۷ ش۱۴۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعشاهرود, کوشش, مدرسه دولتی, مدرسه غیردولتی, مقاله
متن کامل

بررسی وضعیت مدرسه های دولتی و غیردولتی (ملی) در شاهرود و اشاره به مشکلات این مدرسه ها در زمینه ی بودجه، سطح پایین سواد آموزگاران و کاهش روزافزون شمار دانش آموزان.best shoes | Nike for Men