مضامین شعری در کتاب دوم ابتدائی

عنوانمضامین شعری در کتاب دوم ابتدائی
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۳۶۰
نویسندگانجورکش, غلامرضا
عنوان فرعینظری به شعر کودک در ایران "
ناشرنگین
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

مرداد ۱۳۵۴

شماره

س ۱۱ ش ۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۵-۲۲
موضوعجورکش، غلامرضا, شعر, شعر کودکان, کتاب درسی, کتاب فارسی دوم ابتدایی, مقاله, نقد و بررسی, نگین
متن کامل

بررسی و نقد تحلیلی شعرهای کتاب دوم ابتدائی و تحلیل و بررسی دیدگاه های سنتی و نو، موجود در ارتباط با شعر کودکان. همراه با آوردن نمونه هایی از شعرهایی که برای کودکان سروده شده است.Sports Shoes | NIKE RUNNING SALE