مصر باستان

عنوانمصر باستان
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٤٦٧ک
پدیدآورندگانپلاودن, لیدى بریجی
تاریخ تولد - وفات

١٩١٠-٢٠٠٠

پدیدآورندگان همکاربریرلی, مالی, بریگز, ایسا, نژد جوادی پور, محمد, شاهین, مارگوت
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۱
تعداد صفحه٦٤ ص
اندازه۱۷*۲۴ س.م
پدیدآورندگان

نویسندگان لیدی پلودن، مولی بریرلی، آسا بریگ؛ ترجمه محمد نژد؛ زیرنظر مارگوت شاهین [و دیگران...]

موضوعآسا بریگ, ادبیات ترجمه, پدیده, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, لیدی پلودن, لیدى بریجیت هوریشیا پلاودن, مارگوت شاهین, مارگوت شاهین و دیگران.., محمد نژد, مصر, مولی بریرلی, مولی بریرلى
گروه سنی(ج ، د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگى)

بهاء

١٠٠ریال

عنوان کوتاهكتابهاى مرجع؛ ٥
متن کامل

مطالبی درباره ی سرزمین؛ تاریخ؛ فرهنگ؛ مذهب؛ آموزش؛ کشاورزی؛ روش زندگى و وضع اقتصادى مصر.Best Nike Sneakers | New Balance 530 "White" MR530SG - MR530SG