مشکلات گسترش آموزش همگانی

عنوانمشکلات گسترش آموزش همگانی
گونهمقاله
نویسندگانصفی نیا, نصرت
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۵۷

شماره

دوره۴۷ ش۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۹۲-۴۹۵
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله, نصرت صفی نیا
متن کامل

در این مقاله راجع‌به بزرگترین مشکل آموزشی که در بسیاری از کشورهای درحال رشد نیز با آن درگیرند ، بحث شد که برخوردار کردن کودکان لازم‌التعلیم عمومی و اجباری و درواقع مسئله سواد است . در این مقاله با توجه به وضع سواد در ایران چند راه‌حل که عملی هستند را بررسی کرده و ضمن آن آماری از وضع آموزشی ایران در سال ۲۵۳۰ به عمل آورده است . در ادامه به حل این مشکلات از لحاظ کمی نیز اشاره کرده است مثل تأمین مدرسه راه های تأمین بودجه برای مقابله با کمبود مدرسهBest jordan Sneakers | Women's Designer Sneakers - Luxury Shopping