مشکلات خانواده ها در جهان در حال پیشرفت

عنوانمشکلات خانواده ها در جهان در حال پیشرفت
گونهمقاله
نویسندگانایزامبر, آندره
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

آبان و آذر ۱۳۴۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۲-۲۷،‌۵۸-۵۹
موضوعآندره ایزامبر, فدراسیون بین المللی مدارس اولیا و مربیان, مقاله, مکتب مام
متن کامل

معرفی فدراسیون بینالمللی مدارس اولیا و مربیان و عوامل پایه گذاری آن، اهداف، خط مشی و فعالیت های فدراسیون و گزارش کوتاهی از اولین کنگره آن.