مسائل ادبی: فضاهای تازه در ادبیات کودکان و نوجوانان

عنوانمسائل ادبی: فضاهای تازه در ادبیات کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
نویسندگانمحمود, احیائی،
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۳-۱۳۷۹

ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۵۷

شماره

س۴ ش۹۹۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۰
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعاحیائی، محمود, رستاخیز, صمد بهرنگی, مقاله
متن کامل

بررسی محتوای داستان های کودکان و نوجوانان صمد بهرنگی و تحولی که در ادبیات کودکان و نوجوانان پدید آورد، لزوم آشنایی کودکان با واقعیت های زندگی از راه ادبیات.Running sport media | Nike