مرغان

عنوانمرغان
گونهکتاب
شماره دسترسی۶۹۱ک
پدیدآورندگانپ‍ارک‍ر, ب‍رت‍ا م‍و
پدیدآورندگان همکارعامری, علی محمد
عنوان دیگر

عنوان اصلي: BIRDS

ناشردانش، ابن‌ سينا
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۳۶ ص
اندازه۲۲*۱۶س.م
پدیدآورندگان

ت‍ال‍ی‍ف‌ ب‍رت‍ا م‍وری‍س‌ پ‍ارک‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‌. م‌. ع‍ام‍ری‌

موضوعادبیات ترجمه, ب‍رت‍ا م‍وری‍س‌ پ‍ارک‍ر, ع‌. م‌. ع‍ام‍ری‌, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی (رن‍گ‍ی‌)

بهاء

۲۰ريال

عنوان کوتاهم‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ م‍ص‍ور
متن کامل

شرح کلی درباره‌ی زندگی پرندگان مختلف از جمله دارکوب، توکا، شب روز، و ....Running sneakers | Men's Sneakers