مرد ۶ میلیون دلاری:پرشهای غول آسا(۱۷)

عنوانمرد ۶ میلیون دلاری:پرشهای غول آسا(۱۷)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص۱۷
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ)

موضوعآبرنگ, استریپ کمیک, تصویر, تصویر کتاب, مرد ۶میلیون دلاری : پرشهای غول آسا, منابع دیداری
متن کامل
مرد ۶ میلیون دلاری:پرشهای غول آسا(۱۷)