مرد پر خور

عنوانمرد پر خور
گونهکتاب
شماره دسترسی١٤٢٧ک
پدیدآورندگان همکارمهران, فرهاد
ناشرمعراجی
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٣٩ص
اندازه٢/٢٢*٣/١٥ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه فرهاد مهران

موضوعادبیات ترجمه, فرهاد مهران, کتاب, معراجی
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

٢٠ ریال

عنوان کوتاهافسانه های خوب ایرانی؛ ٢٩
متن کامل

مجموعه ی ۳ داستان، شامل: مردپرخور؛ جزیره‏میمون‏ها؛ شیرمجروح.Running Sneakers | Sneakers Nike