مربی

عنوانمربی
گونهنشریه
پدیدآورندگانمشیر سلیمی, علی اکبر
ناشرحزب ترقی خواهان، موسسه مربی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۲۱
تاریخ نشر

١٣٢١

زبان انتشارفارسی
پدیدآورندگان

مدیر مسئول: علی اكبر خان مشیر سلیمی

گروه سنیبزرگسالان، نوجوانان
فاصله انتشارهفتگی
موضوععلی اكبر خان مشیر سلیمی, مربی, نشریه, نشریه بزرگسالان, نشریه سازمانی, نشریه نوجوانان, نشریه ها
یادداشت ها

وابسته به: حزب ترقی خواهان، موسسه مربی

متن کامل

مجله‌ی مربی به مدیریت علی اکبر مشیر سلیمی‌، سرپرست مؤسسه مربی، از آغاز انتشار خود در ۱۴ آذر ۱۳۲۱ صفحه‌ای ویژه‌ی کودکان به نام برای نوآموزان داشت که بیشتر به طرح دیدگاه‌های روان‌شناختی می‌پرداخت.spy offers | adidas Yeezy Boost 350