مدرسه داریوش بندر دیر فاقد در و پنجره و تخته سیاه و وسایل دیگر آموزشی است

عنوانمدرسه داریوش بندر دیر فاقد در و پنجره و تخته سیاه و وسایل دیگر آموزشی است
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

چهارشنبه ۸ دی ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۵۰۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۵
موضوعبوشهر, رستاخیز, مدرسه ها, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

گزارشی از بازدید سرپرست نشریه «رستاخیز» از بندر دیر،‌ در استان بوشهر. توصیف کمبود کمترین امکانات آموزشی و نبود پوشش تلویزیونی در این بندر.Buy Sneakers | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Fitforhealth News