مخمس موش و گربه (۸)

عنوانمخمس موش و گربه (۸)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص٨
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٤*٥/٥س.م.
موضوعادبیات مکتبخانه ای, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, کتاب مصور, مخمس موش و گربه, منابع دیداری
متن کامل
مخمس موش و گربه (۸)