مخمس موش و گربه (۲۴)

عنوانمخمس موش و گربه (۲۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص٢٤
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٥/٤*٥/٤س.م.
موضوعادبیات مکتبخانه ای, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, کتاب مصور, مخمس موش و گربه, منابع دیداری
متن کامل
مخمس موش و گربه (۲۴)