مخمس موش و گربه (۲۳)

عنوانمخمس موش و گربه (۲۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص٢٣
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٣*٥/٥
موضوعادبیات مکتبخانه ای, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, کتاب مصور, مخمس موش و گربه, منابع دیداری
متن کامل
مخمس موش و گربه (۲۳)