مخمس موش و گربه (۱۴)

عنوانمخمس موش و گربه (۱۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص١٤
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٣*٥/۵س.م.
موضوعادبیات مکتبخانه ای, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, کتاب مصور, مخمس موش و گربه, منابع دیداری
متن کامل
مخمس موش و گربه (۱۴)